آموزشی

آموزشی, دانستنی‌ها

سیستم تعلیق و انواع مختلف آن

بهروز
2 دیدگاه

سیستم جلوبندی تعلیق برای بسیاری که روی راحتی سواری تمرکز می‌کنند، ممکن است به نظر برسد که سیستم تعلیق صرفاً مجموعه‌ای از فنرها و کمک فنرها است که چرخ‌ها را به بدنه خودرو متصل می‌کند. با این حال، این یک دیدگاه بسیار ساده از سیستم تعلیق است. سیستم تعلیق خودرو سواری نرمی را در جاده‌های […]

ادامه مطلب